thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Công ty Cổ phần 19-9


HPG-59-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 57/CVCT ngày 14/6/2019 của Công ty Cổ phần 19-9 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Công ty Cổ phần 19-9; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng Công ty Cổ phần 19-9 (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'50.4"

 106°45'46.3"

 20°50'46.8"

 106°45'53.1"

B

 20°50'48.1"

 106°45'46.7"

 20°50'44.5"

 106°45'53.5"

C

 20°50'45.5"

 106°45'50.3"

 20°50'41.9"

 106°45'57.1"

D

 20°50'45.8"

 106°45'52.7"

 20°50'42.2"

 106°45'59.5"

         Độ sâu đạt: -5,3m (âm năm mét ba).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,5m, nằm ở khu vực thượng lưu vùng nước, từ điểm B kéo dài về phía điểm A khoảng 45m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website