thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật khu nước đậu tàu - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-109-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

      Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 070717-05r  /CV-HICT ngày 07/7/2018 của Công ty TNHH Cảng công ten nơ quốc tế Hải Phòng (HICT); Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu nước đậu tàu - Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng như sau:

       Trong phạm vi khu nước đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°48'13.1"

106°54'15.4"

20°48'09.5"

106°54'22.2"

B

20°48'14.7"

106°54'18.3"

20°48'11.1"

106°54'25.1"

C

20°47'53.7"

106°54'31.4"

20°47'50.1"

106°54'38.2"

D

20°47'52.1"

106°54'28.6"

20°47'48.5"

106°54'35.4"

         Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -16,0m (âm mười sáu mét).

Ghi chú: -  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

                -  Hải đồ ảnh hưởng VN50007, VN4N0007, VN50008, VN4N0008.

Bản dấu đỏLiên kết website