thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện thi công tại hố trung chuyển thuộc gói thầu số 11- Nạo vét duy tu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp năm 2017


HPG-78-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Phà Rừng

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 52/2018/QLTC ngày 17/5/2018 của Công ty Cổ phần thương mại Duy Linh; Văn bản chấp thuận gia hạn phương tiện hoạt động thi công số 545/CVHHHP-PC ngày 26/3/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phương tiện thi công tại hố trung chuyển thuộc gói thầu số 11- Nạo vét duy tu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp năm 2017 như sau:

1. Đặc điểm phương tiện thi công:

          - Tên phương tiện: HP2000 (HP 1048);

          - Loại phương tiện: Tàu hút;

          - Quốc tịch: Việt Nam;

          - Màu sắc: Cabin màu trắng;

- Kích thước: B x LxT: 6,69m x 16,5m x 1,25m;

- Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 18/5/2018 đến hết ngày 30/6/2018.

3. Khu vực thi công: Hố trung chuyển thuộc gói thầu số 11 - Nạo vét duy tu luồng hàng hải Kênh Cái Tráp năm 2017được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'11.1"

 106°45'30.4"

 20°51'07.5"

 106°45'37.2"

B

 20°51'16.9"

 106°45'27.3"

 20°51'13.3"

 106°45'34.1"

C

 20°51'18.3"

 106°45'30.4"

 20°51'14.7"

 106°45'37.2"

D

 20°51'12.5"

 106°45'33.6"

 20°51'08.9"

 106°45'40.3"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website