thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về phương tiện thi công gói thầu số 9: Nạo vét luồng và đổ thải phần B - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A)


HPG-40-2017

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Lạch Huyện

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 516/BQLDAHH-QLDA1 ngày 16/5/2017 của Ban Quản lý dự án hàng hải; Văn bản chấp thuận gia hạn hoạt động phương tiện thi công nạo vét số 936/CVHHHP-ĐDCH ngày 17/5/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phương tiện thi công gói thầu số 9: Nạo vét luồng và đổ thải phần B - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) như sau:

1. Đặc điểm phương tiện thi công:

          - Tên phương tiện: SUEZ 3;

          - Loại phương tiện: Tàu hút xén thổi;

          - Quốc tịch: Nhật Bản;

          - Màu sắc: Thân tàu màu xanh, cabin màu trắng;

- Kích thước: B x LxT: 19.4m x 91.8m x 5.6m.

- Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

2. Thời gian thi công: Từ ngày 18/5/2017 đến hết ngày 31/8/2017.

3. Khu vực thi công:

Được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

A

20°44'19.8"

106°57'21.2"

20°44'16.3"

106°57'28.0"

 B

20°44'13.5"

106°57'11.9"

20°44'09.9"

106°57'18.7"

 C

20°42'01.4"

106°58'53.3"

20°41'57.9"

106°59'00.1"

 D

20°42'08.3"

106°59'03.4"

20°42'04.7"

106°59'10.2"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn Lạch Huyện cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website