thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ


HPG-56-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ văn bản số 195/CV-PTSCĐV ngày 10/6/2019 của Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí  Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 953/CVHHHP-PC ngày 07/6/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

        

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'37.9"

106°46'01.6"

20°50'34.3"

106°46'08.3"

NV2

20°50'42.4"

106°45'55.2"

20°50'38.8"

106°46'02.0"

NV3

20°50'43.1"

106°45'55.8"

20°50'39.5"

106°46'02.6"

NV4

20°50'38.6"

106°46'02.2"

20°50'35.1"

106°46'09.0"

 

 

2. Thời gian thi công: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 01/7/2019

3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

1

HP-3354

Ponton đặt cẩu

2

HP-4411

Sà lan tự hành

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

             - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website