thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Công ty CP DAP - VINACHEM năm 2019


HPG-66-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ văn bản số 188/DAP ngày 10/7/2019 của Công ty CP DAP - VINACHEM năm 2019 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng DAP - VINACHEM; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 1180/CVHHHP-PC ngày 10/7/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng DAP - VINACHEM như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

        

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°49'45.0"

106°47'51.8"

20°49'41.5"

106°47'58.6"

B

20°49'45.0"

106°48'00.9"

20°49'41.4"

106°48'07.7"

C

20°49'43.1"

106°47'59.7"

20°49'39.5"

106°48'06.5"

D

20°49'43.1"

106°47'53.5"

20°49'39.5"

106°48'00.3"

 

2. Thời gian thi công: Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/8/2019

3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

1

HP-3783

Ponton đặt cẩu

2

HP-2096

Sà lan tự hành

3

HP-4761

Sà lan tự hành

4

HP-5156

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: V150008, V14N0008;

             - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website