thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ lần 1 năm 2018


HPG-140-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 306/CV-PTSCĐV ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Công ty Cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ; Văn bản chập thuận phương tiện hoạt động thi công số 1708/CVHHHP-PC ngày 11/9/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng PTSC Đình Vũ lần 1 năm 2018 được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'37.9"

106°46'01.6"

20°50'34.3"

106°46'08.3"

NV2

20°50'42.7"

106°45'54.6"

20°50'39.2"

106°46'01.4"

NV3

20°50'43.5"

106°45'55.3"

20°50'39.9"

106°46'02.0"

NV4

20°50'38.6"

106°46'02.2"

20°50'35.1"

106°46'09.0"

 

          - Thời gian thi công: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 26/10/2018

          - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  3039

Ponton

2

HP 4411

Sà lan

3

HP 4174

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website