thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-107-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Kênh Hà Nam

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 11 tháng 7 năm 2018;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Kênh Hà Nam (từ cặp phao số 29, 30 đến cặp phao số 43, 46) luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -6,8m (âm sáu mét tám).

        Lưu ý: 

        - Dải cạn kéo dài khoảng 600m nằm về phía biên trái luồng từ vị trí phao số 32 đến vị trí thượng lưu phao số 32 khoảng 600m, có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -5,5m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 30m (tại khu vực cong chuyển hướng này, luồng tàu được thiết kế rộng 130m);

        - Dải cạn kéo dài khoảng 310m nằm về phía biên phải luồng từ vị trí thượng lưu phao số 31 khoảng 250m đến vị trí hạ lưu phao 33 khoảng 260m, có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -6,1m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m (tại khu vực cong chuyển hướng này, luồng tàu được thiết kế rộng 130m);

        - Dải cạn kéo dài khoảng 330m nằm về phía biên phải luồng từ vị trí hạ lưu phao số 43 khoảng 430m đến vị trí hạ lưu phao số 43 khoảng 100m, độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -6,4m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 17m (tại khu vực cong chuyển hướng này, luồng tàu được thiết kế rộng 160m).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ ảnh hưởng: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website