thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu 3 cảng Tiên Sa - Đà Nẵng


DNG - 15 - 2016

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

         

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 1062/CĐN-KTTC ngày 09 tháng 11/2016 của Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng, bình đồ độ sâu và kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước cầu 3 cảng Tiên Sa - Đà Nẵng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 09/11/2016;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu vùng nước trước cầu 3 cảng Tiên Sa - Đà Nẵng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          Trong phạm vi vùng nước chiều dài 355m dọc theo cầu cảng, chiều rộng khoảng 90m từ đường giới hạn cách mép cầu 4m trở ra vùng nước, được giới hạn bởi các điểm A, B, C, D có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN 2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 16°07'08.9"

 108°12'45.4"

 16°07'05.3"

 108°12'52.0"

B

 16°07'10.8"

 108°12'47.8"

 16°07'07.1"

 108°12'54.4"

C

 16°07'01.8"

 108°12'55.2"

 16°06'58.1"

 108°13'01.8"

D

 16°06'59.9"

 108°12'52.8"

 16°06'56.2"

 108°12'59.4"

          Độ sâu đạt : -9,0m (âm chín mét)

Bản dấu đỏLiên kết website