thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thừa Thiên Huế

Về việc phục hồi hoạt động báo hiệu hàng hải AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà


HUE - 07 - 2024

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

Tên báo hiệu

: Đèn biển Sơn Chà

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: SON CHA

Mã nhận dạng

: 995741995

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°13'04.6"

108°12'13.9"

16°13'01.0"

108°12'20.5"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố thiết bị AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: báo hiệu hàng hải AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính như sau:

- Vị trí: lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà - tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Số nhận dạng (MMSI)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°13'04.6"

108°12'13.9"

16°13'01.0"

108°12'20.5"

995741995

- Tác dụng: Báo hiệu vị trí của đèn biển Sơn Chà, truyền phát các thông tin về đặc tính của đèn biển Sơn Chà.

- Loại báo hiệu hàng hải AIS: báo hiệu hàng hải AIS "thực";

- Tên báo hiệu hàng hải AIS: SON CHA;

- Dải tần hoạt động: 161.975 - 162.025 MHz;

- Tần suất phát thông tin: 3 phút/lần.

Thông báo hàng hải số 91(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12/4/2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50021

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDFLiên kết website