thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-21-2023

 

 

 

 

Vùng biển

: Quảng Trị

 

 

Tên luồng

: Cửa Việt

 

 

Tên báo hiệu

: Phao số 4

 

 

Tọa độ địa lý

:

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'39.7"

107°11'43.9"

16°54'36.1"

107°11'50.5"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố thiết bị đèn trên Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: thiết bị đèn trên Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 29/11/2023.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trong khu vực phao nói trên vào ban đêm chú ý tăng cường cảnh giới./.

Ghi chú:

  • Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website