thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-01-2024

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng              : Cửa Hội - Bến Thủy

Tên báo hiệu         : Phao số 3

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°46'56.6"

105°46'06.3"

18°46'53.0"

105°46'13.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/02/2024.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website