thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu Cảng Xăng dầu Xuân Giang – Hà Tĩnh


NAN-09-2024

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội-Bến Thủy

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0606/CNMT-CV ngày 06/6/2024 của Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Xây lắp và XNK miền Trung tại Hà Tĩnh;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu Cảng Xăng dầu Xuân Giang – Hà Tĩnh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.3m (ba mét ba).

          2. Vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 150m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°39'47.5"

 105°44'35.0"

18°39'43.9"

105°44'41.6"

 

          độ sâu đạt: 3.8m (ba mét tám).

          3. Vùng đậu tàu:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B10

 18°39'44.0"

 105°44'34.5"

 18°39'40.4"

 105°44'41.2"

B12

 18°39'42.7"

 105°44'35.6"

 18°39'39.1"

 105°44'42.3"

B07

 18°39'45.0"

 105°44'38.5"

 18°39'41.4"

 105°44'45.2"

B05

 18°39'47.4"

 105°44'39.0"

 18°39'43.9"

 105°44'45.7"

          độ sâu đạt: 3.7m (ba mét bảy).

          Lưu ý:

             - Dải cạn có độ sâu từ 3.2m đến 3.6m, tại khu vực thượng lưu, từ điểm B12 kéo dài về phía hạ lưu khoảng 40m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m;

          - Dải cạn có độ sâu từ 2.1m đến 3.6m, tại khu vực hạ lưu, từ điểm B07 kéo dài về phía thượng lưu khoảng 35m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

        - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.            

Bản PDF

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website