thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 01 - 2020

Vùng biển             : Nam Định

Tên luồng             : Hải Thịnh

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được hoàn thành các ngày 13/3/2020 và ngày 17/3/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,2m (âm năm mét hai).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cặp phao số 9, 10:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,9m (âm hai mét chín).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,6m, nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 4 khoảng 155m đến thượng lưu phao số 4 khoảng 260m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 22m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,8m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 260m đến hạ lưu phao số 7 khoảng 100m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 7m;

3. Đoạn luồng từ cặp phao số 9, 10 đến cặp phao số 16, 17:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).

4. Đoạn luồng từ cặp phao số 16, 17 đến nhà máy đóng tàu Thịnh Long:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50010, V14N0010;Liên kết website