thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 06 - 2023

Vùng biển             : Nam Định

Tên luồng             : Hải Thịnh

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được đo đạc và hoàn thành ngày 20/9/2023;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hải Thịnh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt 4.8m (bốn mét tám).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cặp phao số 9, 10

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt 3.0m (ba mét không).

          Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 2.4m đến 2.9m, tại phía bên trái luồng, từ hạ lưu phao số 4 khoảng 280m đến thượng lưu phao số 4 khoảng 370m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 50m;

- Dải cạn có độ sâu từ 2.8m đến 2.9m, tại phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 50m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 250m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50010, VN4N0010;

      - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn            

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website