thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “giả” tại đèn biển Long Châu


HPG-51-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên đèn biển

: Long Châu

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: LONG CHAU

Mã nhận dạng

: 995741996

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°37'26.7"

107°09'26.7"

20°37'23.1"

107°09'33.5"

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố sét đánh tại đèn biển Long Châu.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “giả” tại đèn biển Long Châu với các đặc tính như sau:

- Vị trí: tại đèn biển Long Châu - Thành phố Hải Phòng.

        - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°37'26.7"

107°09'26.7"

20°37'23.1"

107°09'33.5"

- Tác dụng: Báo hiệu vị trí của đèn biển Long Châu; truyền phát các thông tin về đặc tính của đèn biển Long Châu.

- Loại báo hiệu hàng hải AIS: báo hiệu hàng hải AIS "giả";

- Tên báo hiệu hàng hải AIS: LONG CHAU;

- Mã nhận dạng (MMSI): 995741996;

- Dải tần hoạt động: 161.975 - 162.025 MHz;

- Tần suất phát thông tin: liên tục.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40001;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website