thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị báo hiệu racon trên chập tiêu EF đoạn Lạch Huyện - Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-58-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Lạch Huyện - Hà Nam

: Chập tiêu EF

:

 

Tên đăng tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

20°48'45.9"

106°49'32.9"

20°48'42.3"

106°49'39.7"

F

20°48'41.5"

106°48'58.7"

20°48'37.9"

106°49'05.5"

 

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố thiết bị báo hiệu racon trên chập tiêu EF đoạn Lạch Huyện - Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị báo hiệu racon trên chập tiêu EF đoạn Lạch Huyện - Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 14/5/2020.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website