thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật đoạn Kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-66-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Kênh Cái Tráp

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng hoàn thành ngày 27 tháng 5 năm 2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m (từ đầu luồng nối tiếp với luồng Sông Chanh đến cuối luồng nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

        Lưu ý:  - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,1m, nằm phía bên trái luồng, từ phao KT4 kéo dài về phía thượng lưu khoảng 165m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,1m, nằm phía bên trái luồng, từ thượng lưu phao KT8 khoảng 490m đến hạ lưu phao KT10 khoảng 355m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn Kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website