thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình công nạo vét duy tu cảng Xanh Vip


HPG-36-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 19/2020/CV-VGR ngày 25/03/2020 của Công ty cổ phần cảng Xanh Vip; Văn bản số 477/CVHHHP-PC ngày 24/03/2020 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng Xanh Vip của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu cảng Xanh Vip như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°49'50.3"

106°47'11.3"

20°49'46.7"

106°47'18.1"

NV2

20°49'43.1"

106°47'22.6"

20°49'39.5"

106°47'29.3"

NV3

20°49'43.5"

106°47'24.7"

20°49'39.9"

106°47'31.5"

NV4

20°49'48.9"

106°47'28.6"

20°49'45.3"

106°47'35.4"

NV5

20°49'53.5"

106°47'26.4"

20°49'50.0"

106°47'33.2"

NV6

20°49'53.9"

106°47'26.7"

20°49'50.3"

106°47'33.4"

NV7

20°49'56.4"

106°47'15.7"

20°49'52.8"

106°47'22.5"

NV8

20°49'51.5"

106°47'12.2"

20°49'47.9"

106°47'19.0"

  1. Phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Stt

Tên Phương tiện

Số đăng ký

Thời gian hoạt động

thi công

1

Nam Hải 2

NB 9899

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 24/5/2020

2

Chấn Nam 06

HP 4205

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 24/5/2020

3

Chấn Nam 08

HP 3105

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 13/4/2020

4

Dũng Khánh 06

HP 4350

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 25/4/2020

5

Chấn Nam 16

HP 5591

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 24/5/2020

 

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website