thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc thay đổi vị trí phao XD2 và thông số kỹ thuật của luồng nhánh, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng


HTH - 03 - 2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

Tên luồng nhánh

: Luồng hàng hải Vũng Áng

: Luồng vào bến cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng

          Căn cứ Đơn đề nghị thông báo hàng hải số 353/DKVA-KTAT ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thay đổi vị trí phao XD2 và thông số kỹ thuật của luồng nhánh, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước " số 0 hải đồ") như sau:

1. Thay đổi vị trí phao báo hiệu XD2:

Phao báo hiệu XD2 được điều chỉnh về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°07'15,5"

106°23'50,0"

18°07'11,9"

106°23'56,7"

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2. Thông số kỹ thuật của luồng nhánh

          Luồng nhánh vào Bến cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng được điều chỉnh như sau:

          - Điểm giao cắt với tim luồng hàng hải Vũng Áng (T3) đến vũng quay tàu có chiều dài khoảng 1,0km, chiều rộng 120m, bán kính cong 1000m. Các điểm đặc trưng của tim luồng nhánh có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T3

18°07'26,0"

106°23'39,9"

18°07'22,4"

106°23'46,6"

T1

18°07'14,9"

106°23'46,1"

18°07'11,3"

106°23'52,8"

T2

18°07'03,5"

106°24'06,1"

18°06'59,9"

106°24'12,7"

 

          - Trong phạm vi đáy luồng nhánh rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -13,9m (âm mười ba mét chín).

3. Vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°07'02,6"

106°24'10,2"

18°06'59,0"

106°24'16,9"

 

Độ sâu đạt: -12,1 (âm mười hai mét mốt).

4. Vùng nước trước bến:

          a. Trong phạm vi vùng nước trước bến 15.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°07'03,8"

106°24'15,5"

18°07'00,2"

106°24'22,2"

B

18°06'59,5"

106°24'21,3"

18°06'55,9"

106°24'28,0"

C

18°06'57,4"

106°24'20,4"

18°06'53,8"

106°24'27,1"

D

18°06'59,7"

106°24'13,9"

18°06'56,1"

106°24'20,6"

 

          Độ sâu đạt -10,0m (âm mười mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -8,8m, dài khoảng 70m từ vị trí điểm B đến điểm C, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m.   

          b. Trong phạm vi vùng nước trước bến 3.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'58,8"

106°24'13,6"

18°06'55,2"

106°24'20,2"

F

18°06'56,8"

106°24'19,2"

18°06'53,2"

106°24'25,9"

G

18°06'55,2"

106°24'18,6"

18°06'51,6"

106°24'25,3"

H

18°06'57,3"

106°24'13,0"

18°06'53,7"

106°24'19,6"

 

          độ sâu đạt -6,1m (âm sáu mét mốt).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,2m tại vị trí điểm G, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào Bến cảng xuất nhập xăng dầu LPG - Vũng Áng, đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website