thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc điều chỉnh tạm thời vị trí phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Vũng Áng


HTH-13-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hà Tĩnh

: Vũng Áng

: Phao số 7

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'31.4"

106°24'05.6"

18°06'27.8"

106°24'12.3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Vũng Áng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh tạm thời vị trí phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Vũng Áng đến vị trí thiết kế mới như sau:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'31.3"

106°24'04.1"

18°06'27.7"

106°24'10.8"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

                           + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website