thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu W luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng


HTH-20-2020

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Phao W

:

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'59,5"

106°24'21,3"

18°06'55,9"

106°24'28,0"

 

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải phục hồi hoạt động phao báo hiệu W luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng số 1311/DKVA-KTAT ngày 29/12/2020 của Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu W luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 461(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/12/2020 không còn hiệu lực.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website