thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 0, 5 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh


HTH - 16 - 2020

Vùng biển                  : Hà Tĩnh

Tên luồng      : Sơn Dương

Tên báo hiệu             : Phao số 0, 5

Tọa độ địa lý             :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

18°08'43,0"

106°27'49,7"

18°08'39,4"

106°27'56,4"

Phao số 5

18°07'34,6"

106°26'56,1"

18°07'31,0"

106°27'02,7"

 

        Căn cứ văn bản số 2011055/CV-FHS ngày 23/11/2020 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 0, 5 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương FORMOSA đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số  345(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/10/2020 và số 351(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/10/2020 không còn hiệu lực./.

      Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website