thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Vũng Áng


HTH-09-2024

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng              : Vũng Áng

Tên báo hiệu         : Phao số 9

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°06'29.3"

 106°24'14.2"

18°06'25.6"

106°24'20.9"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Vũng Áng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Vũng Áng được điều chỉnh về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°06'26.7"

 106°24'11.8"

 18°06'23.1"

 106°24'18.5"

 

Các đặc tính khác của phao báo hiệu không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Vũng Áng đi đúng tuyến luồng, theo hướng dẫn của các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website