thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Áng


HTH-09-2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Vũng Áng

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/7/2021;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Áng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ như sau:

        1. Luồng tàu

         Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 11.1m (mười một mét mốt).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 10.7m, tại khu vực biên phải luồng, tiếp giáp với vùng quay tàu. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 30m.

        2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu bán kính quay trở 180m, tâm có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'36.9"

106°24'09.7"

18°06'33.3"

106°24'16.3"

 

        Độ sâu đạt: 10.1m (mười mét mốt).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 9.3m, tại khu vực biên phía Nam vùng quay tàu, từ phao số 7 kéo dài về phía bến số 2 cảng Vũng Áng khoảng 210m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 55m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Vũng Áng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website