thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Cầu số 1, 2 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh


HTH-22-2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Vũng Áng

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 118/ĐN-VLP ngày 16/3/2021 của Công ty Cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước Cầu số 1, 2 cảng Vũng Áng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau::

          1. Vùng nước trước Cầu số 1:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°06'44,0"

106°24'14,2"

18°06'40,4"

106°24'20,9"

B

18°06'42,3"

106°24'20,3"

18°06'38,7"

106°24'27,0"

C

18°06'40,1"

106°24'19,6"

18°06'36,5"

106°24'26,3"

D

18°06'42,0"

106°24'13,1"

18°06'38,4"

106°24'19,8"

E

18°06'43,5"

106°24'13,5"

18°06'39,9"

106°24'20,2"

 

          Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

          Lưu ý: Dải cạn sát chân cầu, có độ sâu nhỏ nhất -9,7m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

          2. Vùng nước trước Cầu số 2:

          - Khu vực 1: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H

 18°06'41,6"

 106°24'21,1"

 18°06'38,0"

 106°24'27,8"

I

 18°06'42,5"

 106°24'18,0"

 18°06'38,8"

 106°24'24,7"

F1

 18°06'34,3"

 106°24'15,6"

 18°06'30,7"

 106°24'22,3"

F

 18°06'33,5"

 106°24'18,7"

 18°06'29,9"

 106°24'25,4"

 

          Độ sâu đạt: -11,2m (âm mười một mét hai).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,6m, tại khu vực điểm H lấn vào vùng nước khoảng 8m.

- Khu vực 2: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

F1

 18°06'34,3"

 106°24'15,6"

 18°06'30,7"

 106°24'22,3"

F

 18°06'33,5"

 106°24'18,7"

 18°06'29,9"

 106°24'25,4"

J

 18°06'29,6"

 106°24'14,1"

 18°06'26,0"

 106°24'20,8"

K

 18°06'32,1"

 106°24'18,3"

 18°06'28,5"

 106°24'24,9"

 

          Độ sâu đạt: -9,1m (âm chín mét mốt).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50015, V14N0015;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website