thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Áng năm 2020


HTH-07-2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Vũng Áng

      Căn cứ văn bản số 883/CVHHHT-PC ngày 16/7/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc cho phép phương tiện tiến hành hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Áng;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Áng năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công:

      Luồng hàng hải Vũng Áng từ khu vực cặp phao số 4, 5 đến hết vùng quay tàu.

2. Thời gian thi công: Từ ngày 17/7/2021.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký, hô hiệu

Loại phương tiện

THÁI BÌNH DƯƠNG

3WHS

Tàu hút bụng tự hành

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Vũng Áng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website