thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đà Nẵng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1A/TS1A) Bến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng


DNG - 12 - 2023

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

: Đà Nẵng

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 377/CĐN-KTCT ngày 27/3/2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1A/TS1A) Bến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

Trong phạm vi khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN4

 16°07'16.6"

 108°12'45.1"

 16°07'12.9"

 108°12'51.7"

KN5

 16°07'12.7"

 108°12'40.1"

 16°07'09.0"

 108°12'46.7"

KN6

 16°07'14.1"

 108°12'39.0"

 16°07'10.4"

 108°12'45.5"

KN7

 16°07'18.0"

 108°12'44.0"

 16°07'14.3"

 108°12'50.6"

 
        Độ sâu đạt: 10.7m (mười mét bảy).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 9.8m đến 10.6m, tại khu vực điểm KN4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m;

        - Dải cạn có độ sâu từ 9.8m đến 10.6m, dọc theo biên của vùng nước, từ điểm KN4 về phía điểm KN5 khoảng 142m, khu vực rộng nhất cách biên của vùng nước khoảng 3m và cách tuyến mép cầu cảng khoảng 5m.

Ghi chú:

       - Hải đồ cần cập nhật: VN50021, V14S0021;

      - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website