thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Kiểm soát viên Tổng công ty

Ông Lương Quốc Việt - Kiểm soát viên Tổng công ty
Liên kết website