thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2017


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2017 như sau:

STT

ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

CHỈ TIÊU

NƠI LÀM VIỆC

1

Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

02

Trạm quản lý BHHH thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

2

Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ

Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

05

Trạm quản lý BHHH thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ

3 Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ Công nhân quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển 01 Trạm quản lý BHHH thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
4 Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc Công nhân khảo sát kiểm tra, thông báo luồng, cửa sông, cửa biển 01 Tổ khảo sát

Chi tiết xem tại đâyLiên kết website