thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt 3 năm 2017


Kết quả tuyển dụng lao động CM-NV đợt 3 năm 2017

1. Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Tổ chức hành chính, làm việc tại Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

1

Lê Thị Minh Thu

Nữ

10/11/1991

Cử nhân Kế toán

2. Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Quản lý kỹ thuật dự án, làm việc tại Ban Quản lý dự án BĐATHH miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

1

Nguyễn Đức Trung

Nam

01/10/1993

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

3. Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch – Thị trường, làm việc tại Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

1

Phạm Trọng Thịnh

Nam

3/6/1994

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

4. Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, làm việc tại Công ty BĐATHH Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

1

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

1/12/1990

Cử nhân kế toán doanh nghiệp

2

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

22/6/1994

Cử nhân kế toán

5. Trúng tuyển vào vị trí Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật, làm việc tại Công ty BĐATHH Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

1

Hoàng Danh Nam

Nam

01/12/1981

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website