thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Tin tức

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017


Chiều ngày 13/2/2017, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hương – Trưởng Ban Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi Cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, Ban quản lý dự án hàng hải; về phía Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có đồng chí Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc; đồng chí Mai Xuân Thắng – phó Tổng Giám đốc; đồng chí Lưu Văn Khải – Trưởng phòng Kinh tế Kế Hoạch, Trưởng Ban thi đua khen thưởng và các đồng chí là Lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Khải – Trưởng phòng Kinh tế Kế Hoạch, Trưởng Ban thi đua khen thưởng báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong năm 2016 các đơn vị trong khối đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và hoàn thành vướt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước được Bộ, Ngành, Thành phố, Trung ương giao. Các đơn vị trong khối đã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật. 100% đơn vị trong khối các cơ quan Trung ương hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đã tổ chức cam kết thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, giữ gìn an ninh trật tự khu vực, làm tốt công tác quốc phòng toàn dân, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc… Trong năm 2017, các thành viên trong khối quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 bằng những phong trao thi đua thiết thực, hiệu quả như sau: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra; Thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác Thi đua khen thưởng; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ đạo tốt phong trào thi đua ở các đơn vị, pháp huy vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hương – Trưởng Ban Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đã chia sẻ và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị thành viên trong khối trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Bên cạnh đó cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

Đ/C Lưu Văn Khải – Trưởng phòng Kinh tế Kế Hoạch, Trưởng Ban thi đua khen thưởng

báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Đ/C Vũ Thị Hương – Trưởng Ban Ban Thi đua khen thưởng Thành phố

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/C Lưu Văn Quảng – Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Trần Anh – Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án hàng hải phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghịLiên kết website