thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Tổng công ty BĐATHH miền Bắc thông báo kết quả tuyển dung lao động trực tiếp SXKD lần 1 năm 2019


Trúng tuyển vào vị trí, công việc là Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển, làm việc tại các trạm Quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thanh Bình

Nam

 

02/02/1988

Trung cấp vận hành máy tàu thủy

Trúng tuyển vào vị trí, công việc là Sĩ quan, thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ máy các tàu công trình (thủy thủ tàu biển) thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lê Anh Tuấn

Nam

 

 

01/9/1994

Cao đẳng Điều khiển TB

2

Phạm Hùng Phi

Nam

04/12/1994

Sơ cấp Thủy thủ TB

Trúng tuyển vào vị trí, công việc là Công nhân gõ ri các phưong tiện thủy, làm việc tại Tổ trang trí phao thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Băc Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Phạm Thị Thu Hà

Nữ

 

 

12/12/1984

Cử nhân Kế toán - kiểm toán

Trúng tuyển vào vị trí, công việc là Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển, làm việc tại các trạm Quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Phạm Văn Vương

Nam

 

09/8/1987

Trung cấp Thủy thủ TB

2

Bùi Thọ Công

Nam

07/7/1986

Trung cấp nghề Thủy thủ TB

Trúng tuyển vào vị trí, công việc là Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển, làm việc tại các trạm Quản lý báo hiệu hàng hải thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Đồng Xuân Hạnh

Nam

 

20/02/1990

Cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh vận tải biển

Trúng tuyến vào vị trí, công việc là Công nhân khảo sát, kiểm tra, thông báo luồng, cửa sông, cửa biển thuộc Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Ngọc Thịnh

Nam

 

10/02/1994

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông

2

Phan Trung Hiếu

Nam

11/5/1994

Trung cấp Trắc địa - địa hình - địa chính

3

Nguyễn Đức Toàn

Nam

24/02/1990

Trung cấp nghề Xây dựng công trình

thủy

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website