thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động trực tiếp SXKD đợt 1 năm 2018


Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tuyển dụng lao động trực tiếp SXKD đợt 1 năm 2018 như sau:

STT

Đơn vị

Vị trí làm việc

Chỉ tiêu

Nơi làm việc

1

Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Công nhân Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển

01

Trạm quản lý Bảo hiệu hàng hải thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

Sỹ quan, thuyền viên, thợ máy các tàu công trình (thợ máy tàu biển)

01

Trên các phương tiện thủy thuộc Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ

2

Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc

Công nhân khảo sát, kiểm tra, thông báo luồng cửa sông, cửa biển  

01

Tổ khảo sát

 

Xem chi tiết tại đâyLiên kết website