thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công khai bất thường

Giấy ủy quyền cho ông Dương Ngọc Đức thay mặt Tổng Giám đốc thực hiện công tác phê duyệt nội dung bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
Liên kết website