thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Văn phòng Tổng công ty

Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (năm 2018)
Liên kết website