thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc thông báo vị trí neo đậu mới Giàn khoan West Aquarius


Vùng biển
: Vịnh Bắc Bộ

Căn cứ công văn số 531/DKĐN - KDTM ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Công ty Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng về việc thông báo vị trí neo đậu mới Giàn khoan West Aquarius, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
 
Từ ngày 15 tháng 9 đến năm 2011 đến ngày 10 tháng 10 năm 2011,Công ty Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng di chuyển Giàn khoan West Aquarius quốc tịch PANAMA đến vị trí neo đậu mới có tọa độ:
Vĩ độ 160 10’00 N; Kinh độ 1080 26’00 E.
 
HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
 
          Các phương tiện thủy hoạt động trong các vùng biển trên lưu ý tăng cường cảnh giới, không cắt ngang qua khu vực Giàn khoan trong thời gian hoạt động nói trên./.

 


Liên kết website