thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc khoan thăm dò dầu khí tại lô MVHN-02 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam


Vùng biển
: Vịnh Bắc Bộ
 
Căn cứ công văn số 9330/DKVN-QLHĐ ngày 13/10/2011 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc thông báo hoạt động khoan thăm dò lô MVHN -02; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
 
Từ ngày 17 tháng 10 năm 2011 đến 15 tháng 01 năm 2012,Tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ sử dụng Giàn khoan Hercule-208, quốc tịch Liberia, hô hiệu A8EA4, để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại khu vực Giếng khoan Cai Rong thuộc lô MVHN-02. Tọa độ vị trí Giếng khoan:
 
Vĩ độ 200 26’ 36.56” ; Kinh độ 1060 45’ 04.06”.
 
HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI
          Các phương tiện thủy hoạt động trong vùng biển trên lưu ý tăng cường cảnh giới, đi cách xa khu vực giàn khoan nói trên tối thiểu 3,22km (2 dặm)./.
 


Liên kết website