thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Vùng biển khác

Về việc hoạt động của Giàn khoan Trident 16 Lô 102/10 và 106/10, Vịnh Bắc Bộ


Vùng biển

: Vịnh Bắc Bộ

 

Căn cứ công văn số 3271/TDKT-ATSK&MT ngày 25/10/2013 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí về việc thông báo hàng hải về hoạt động của giàn khoan Trident 16.

 

Thừa ủy của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

 

1. Di chuyển kéo giàn khoan Trident 16

 

 

Giàn khoan Trident 16 dự kiến được kéo từ vị trí giếng khoan Ruby B, Lô 01-02, Bồn trũng Cửu Long đến vị trí giếng khoan HRN-1X, Lô 102/10 & 106/10, Vịnh Bắc Bộ.

 

 

- Thời gian kéo: Dự kiến từ ngày 30/10/2013 đến 20/11/2013;

 

 

- Tuyến hành trình giàn khoan được kéo qua những vị trí có tọa độ sau:

 

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Ruby B Platform
10°24'16.9"
108°30'29.7"
10°24'13.3"
108°30'36.5"
Vị trí xuất phát
Cam Ranh
11°51'31.5"
109°13'03.5"
11°51'27.9"
109°13'10.3"
 
Vịnh Lan Hạ
20°46'37.3"
107°06'45.1"
20°46'33.7"
107°06'51.9"
 
HRN-1X
20°05'02.7"
107°10'36.7"
20°04'59.1"
107°10'43.5"
Vị trí kết thúc

 

2. Hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại giếng khoan HRN-1X

 

Ước tính thời gian hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại vị trí giếng khoan HRN-1X  khoảng 120 ngày.

 

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Trident 16

 

         - Loại giàn             : Tự nâng
 

         - Chủ sở hữu         : Shelf Drilling

 

         - Cờ                      : Liberia

 

         - Kích thước          : Dài 67m, rộng 58m, cao 8m
 
         - Màu sắc              : Xám, trắng
 

         - Điện thoại Inmarsat: (+870) 773205468 & (+870) 773205792

 

         - Ban đêm có đèn tìn hiệu theo quy định            
 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động tại vùng biển trên tăng cường cảnh giới và đi tránh xa giàn khoan nói trên tối thiểu 2 hải lý./.

 

 


Bản dấu đỏLiên kết website