thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Chân Mây


HUE-18-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Thừa Thiên Huế

: Chân Mây

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°20'37.7"

108°00'35.6"

16°20'34.0"

108°00'42.2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 4 luồng hàng hải Chân Mây bị đứt trôi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Chân Mây tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/7/2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Hải đồ ảnh hưởng: VN50020, VN4N0020

Bản dấu đỏLiên kết website