•    Thừa Thiên Huế

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế


HUE - 07 - 2017

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

: Phao số 2

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00.8"

107°37'06.3"

16°34'57.2"

107°37'12.9"

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao số 2 luồng hàng hải Thuận An;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/4/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website