thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc phục hồi hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE-13-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Thừa Thiên Huế

: Chân Mây

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°20'59,5"

108°00'22,7"

16°20'55,8"

108°00'29,2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao số 2 luồng hàng hải Chân Mây;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Chân Mây đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 145(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/6/2018 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Hải đồ ảnh hưởng: VN50020, VN4N0020

Bản dấu đỏLiên kết website