thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc hoạt động khảo sát địa vật lý công trình dầu khí tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam


    HUE - 13 - 2019

 

Vùng biển

: Thềm lục địa Việt Nam

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.269/NTTV.LD.2019 ngày 23/8/2019 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khảo sát địa vật lý công trình dầu khí tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam của tàu MV. FUGRO EQUATOR như sau:

  1. Khu vực khảo sát địa vật lý

        Trong phạm vi khu vực khảo sát được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN - 2000

Hệ WGS - 84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°52'08.86''

108°11'48.14''

16°52'05.18''

108°11'54.75''

B

16°47'29.64''

108°24'43.11''

16°47'25.95''

108°24'49.71''

C

16°49'08.41''

108°25'26.69''

16°49'04.72''

108°25'33.29''

D

16°53'47.53''

108°12'27.99''

16°53'43.85''

108°12'34.60''

 
  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

- Tên tàu       : MV. FUGRO EQUATOR

        - Loại tàu      :Khảo sát công trình (Site Survey)

        - Quốc tịch    :Bahamas

        - Kích thước  :Dài 65.65m; Rộng 14.0m; Chiều sâu 4.2m

        - Hô hiệu       :C6ZT5

        - Màu            :Đỏ, trắng

        - Cờ              :Bahamas

        3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 20/9/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện hành hải khi đi qua khu vực nói trên cần tăng cường cảnh giới và tránh xa tàu khảo sát MV. FUGRO EQUATOR tối thiểu 02 hải lý.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website