thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 13 - 2017

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Chân  Mây

Tên báo hiệu     : Phao số 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°20'55.0"

108°00'14.5"

16°20'51.3"

108°00'21.1"

 

    Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

    Thông báo hàng hải số 248/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15/9/2017 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website