thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật bến số 1 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 23 - 2016

Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

Tên luồng                   : Chân Mây

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 403/CV-CM ngày 18/10/2016 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây; Bình đồ độ sâu và kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước bến số 1 cảng Chân Mây do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 19/10/2016.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu vùng nước trước bến số 1 cảng Chân Mây được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

1. Vùng nước đậu tàu trước bến

Trong phạm vi vùng nước đậu tàu trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1

 16°19'52.6"

 108°00'55.9"

 16°19'49.0"

 108°01'02.5"

K2

 16°19'52.6"

 108°00'52.8"

 16°19'49.0"

 108°00'59.4"

K3

 16°20'08.5"

 108°00'52.8"

 16°20'04.8"

 108°00'59.4"

K4

 16°20'06.3"

 108°00'55.9"

 16°20'02.6"

 108°01'02.5"

Độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

2. Vùng Quay tàu

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O3

 16°20'00.3"

 108°00'46.3"

 16°19'56.6"

 108°00'52.9"

Độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website