thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao NIS1 - Luồng vào bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn


THA-05-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

Tên luồng nhánh

: Luồng vào bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

Tên báo hiệu

: Phao NIS1

       Tọa độ địa lý:   

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'57,6"

105°48'39,5"

19°18'54,0"

105°48'46,2"

 

Căn cứ văn bản số 026/CV.19/NIS-TGĐ ngày 31/01/2019 của Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu NIS1 - Luồng vào bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu NIS1 - Luồng vào bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tạm ngừng hoạt động từ ngày 31/01/2019.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50012, VN4N0012; 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website