thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 25 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng    : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  Phao số 13

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

13

19°47'21.8"

105°49'53.8"

19°47'18.2"

105°50'00.6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 13 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 02/9/2018.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

Bản dấu đỏLiên kết website