thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA- 18-2017

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Nghi Sơn

Tên báo hiệu        : Phao 0, 1 

Tọa độ địa lý        :

 

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao 0

19°16'41.4"

105°50'32.1"

19°16'37.8"

105°50'38.8"

Phao 1

19°17'17.0"

105°49'57.5"

19°17'13.4"

105°50'04.2"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa bị đứt trôi.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn  - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 18/7/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website