thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 17 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  Phao số 10

Tọa độ địa lý:

Tên
báo
hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

 
 

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

 

P10

19°46'18.4"

105°52'45.4"

19°46'14.8"

105°52'52.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Lệ Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Lệ Môn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 227/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/7/2018 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website