thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-21-2017

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Nghi Sơn

Tên báo hiệu        : Phao 0, 1 

Tọa độ địa lý        :

 

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao 0

19°16'41.4"

105°50'32.1"

19°16'37.8"

105°50'38.8"

Phao 1

19°17'17.0"

105°49'57.5"

19°17'13.4"

105°50'04.2"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 0; 1 luồng hàng hải Nghi Sơn  - Thanh Hóa đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Thông báo hàng hải số 181/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website